Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hậu cần nghề cá miền Trung: Thiếu cảng, thiếu âu thuyền

Hậu cần nghề cá miền Trung: Thiếu cảng, thiếu âu thuyền
18/10/2014 12:04:30 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Các tỉnh duyên hải miền Trung có nghề cá lâu đời, với đội tàu đánh bắt tương đối lớn với hàng trăm ngàn lao động trên biển,...