Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xe "ngóng" chủ

Xe "ngóng" chủ
14/12/2019 08:56:47 - Tìm chủ phương tiệnQua công tác TTKS, CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tạm giữ một số xe máy sau: xe BKS: 59G1-179.79, SM: PMSRUJ20U2YA4420; xe BKS: 92L2-0191 (không rõ SM, SK);