Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Lật tẩy công ty bán giống cây trồng giả

Lật tẩy công ty bán giống cây trồng giả
10/07/2019 10:40:15 - Hoạt động LL Công anNgày 9-7, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khen thưởng Chuyên án 118G về sản xuất hàng giả giống cây trồng.