Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Rải vàng mã trên đường đưa tang - hủ tục cần loại bỏ!

Rải vàng mã trên đường đưa tang - hủ tục cần loại bỏ!
11/08/2015 09:36:32 - Văn hóa - Văn nghệ(Cadn.com.vn) - Rải vàng mã trên đường đưa tang, thực trạng để lại rất nhiều hệ lụy cho xã hội: vừa lãng phí tiền bạc, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.