Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Mất mạng vì... từ chối cốc bia

Mất mạng vì... từ chối cốc bia
30/09/2019 09:00:00 - Kỳ cục ánTrong lúc đi ăn đám giỗ tại một nhà trong làng, Phạm Văn Niêm sang bàn bên cạnh mời mọi người uống bia và trong đó có 1 người từ chối không uống nên giữa hai bên xảy ra cãi vã.