Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Nhìn lại các khu công nghiệp Đà Nẵng (Bài 1: Lãng phí và lạc hậu)

Nhìn lại các khu công nghiệp Đà Nẵng (Bài 1: Lãng phí và lạc hậu)
24/03/2018 15:00:00 - Việt Nam - Các nướcVới lợi thế địa lý, giao thông, Đà Nẵng là một trong các địa phương tiên phong phát triển các khu công nghiệp (KCN) từ hơn 20 năm trước, từng được đánh giá là một trong những trung tâm công nghiệp của khu vực,...