Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Chống ô nhiễm môi trường từ chất thải công nghiệp

Chống ô nhiễm môi trường từ chất thải công nghiệp
03/06/2017 10:42:54 - Dạy và học(Cadn.com.vn) - Thực trạng ô nhiễm môi trường đang nóng lên từng ngày và có chiều hướng gia tăng đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần nghiên cứu, giải quyết.

Khẩn trương làm rõ vụ chôn lấp trái phép hơn 100 tấn chất thải công nghiệp của Cty Formosa

Khẩn trương làm rõ vụ chôn lấp trái phép hơn 100 tấn chất thải công nghiệp của Cty Formosa
13/07/2016 09:21:09 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Vụ Formosa chưa lắng xuống ở vùng biển, thì nay lại dấy lên trên vùng rừng núi tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).