Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Khoảng trời chan chứa ân tình

Khoảng trời chan chứa ân tình
18/07/2019 11:51:17 - Tác giả - Tác phẩmTôi gặp lại Đại tá Phan Văn Tri–Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam sau tròn 1 năm kể từ ngày anh ra mắt tập thơ Nhịp thời gian.