Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cơn gió yêu thương gọi ta về...

Cơn gió yêu thương gọi ta về...
11/11/2019 20:13:25 - Tác giả - Tác phẩm"Anh về trong câu hát xưa/ Nghe mẹ kể chuyện buồn cổ tích/ Mưa giăng giăng đêm dài tĩnh mịch/ Năm tháng mòn lời ru trẻ thơ..." (Đại Lộc ngày về).