Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Người thầy không cầm phấn

Người thầy không cầm phấn
19/11/2019 16:08:46 - Hoạt động LL Công anKhông trực tiếp cầm phấn dạy học trò nhưng có những người thầy lại dày dạn sương gió, nắng, bụi trên thao trường để huấn luyện võ thuật giúp các học viên rèn luyện về trí - lực, sẵn sàng cho các mục tiêu bảo vệ quan trọng, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn.