Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Việc MHB sáp nhập BIDV sẽ không gây xáo trộn

30/04/2015 10:45:26 - Việt Nam - Các nước(Cadn.com.vn) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng thương mại cổ phần  Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội đồng quản trị BIDV chính thức công bố thông tin sẽ sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vào BIDV...