Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Bài báo "sẽ cưỡng chế 2 trường hợp không chịu bàn giao nhà thi hành án": Những nội dung đã đăng tải là chính xác

Bài báo "sẽ cưỡng chế 2 trường hợp không chịu bàn giao nhà thi hành án": Những nội dung đã đăng tải là chính xác
24/09/2019 15:16:40 - Bạn đọcSau khi Báo Công an TP Đà Nẵng số 5829, ra ngày 30-8-2019 đăng bài báo trên, ngày 6-9-2019 bà Lê Thị Lý- người được nêu trong bài viết gửi đơn khiếu nại,

Ông Trương Quốc Lâm khai thác trái phép rừng phòng hộ đầu nguồn tại Duy Thu là chính xác

Ông Trương Quốc Lâm khai thác trái phép rừng phòng hộ đầu nguồn tại Duy Thu là chính xác
20/05/2014 08:20:00 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 2-5 có đăng bài "Những bất cập trong việc giao khoán bảo vệ rừng tại xã Duy Thu" phản ánh tình trạng quản lý lỏng lẻo...