Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

"Các cô chú công an làm hay quá"…

"Các cô chú công an làm hay quá"…
25/11/2020 06:17:46 - Hoạt động LL Công anLũ trẻ con Trà Ka (H. Bắc Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam) vừa reo như thế vừa kéo nhau đi xem các đoàn viên thanh niên Công an (CA) tỉnh Quảng Nam lợp lại mái nhà cho những hộ dân bị ảnh hưởng do các đợt sạt lở núi sau các cơn bão lũ vừa qua.