Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

TP Hồ Chí Minh đề xuất lập “thành phố phía Đông”

TP Hồ Chí Minh đề xuất lập “thành phố phía Đông”
21/05/2020 12:08:01 - Việt Nam - Các nướcSở Nội vụ TP Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình hoàn chỉnh số 1932/TTr-SNV phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021.