Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Viết theo đơn bạn đọc: Ai có quyền khai thác rừng tại khu vực mương đôi?

Viết theo đơn bạn đọc: Ai có quyền khai thác rừng tại khu vực mương đôi?
24/12/2018 12:14:17 - Bạn đọcQuá thời gian khai thác đã nhiều năm nhưng 27,5 ha rừng keo lá tràm cây  tại khu vực Mương Đôi, xã Quế Hiệp, H. Quế Sơn (Quảng Nam) vẫn đang bị tranh chấp giữa hai nhóm hộ.