Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Mắt cửa mắt người

Mắt cửa mắt người
02/11/2019 10:43:47 - Tác giả - Tác phẩm“Mắt cửa” là một phần trong trang trí kiến trúc của những ngôi nhà cổ Hội An (Quảng Nam), mang dấu ấn rất riêng, truyền tải ý niệm đời sống tâm linh và niềm tin của con người phố Hội.