Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sư đoàn 2, Quân khu 5: Đảm bảo mọi yêu cầu sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 2, Quân khu 5: Đảm bảo mọi yêu cầu sẵn sàng chiến đấu
21/06/2019 07:00:00 - Chính trịVũ khí, trang bị kỹ thuật là một trong những nhân tố cơ bản đảm bảo sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội.

CATP phải luôn chủ động, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự

CATP phải luôn chủ động, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự
04/07/2018 09:00:00 - Hoạt động LL Công an"Lực lượng CA phải chạy cho kịp, chạy nhanh hơn trước những diễn biến của tội phạm.