Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

17 năm một hành trình nhân ái

17 năm một hành trình nhân ái
04/07/2019 12:34:20 - Đời sống - Gia đình1. Ngày 3-7-2019, chúng tôi đến gặp ông Trần Chí Thành - Anh hùng LLVT, nguyên Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh (BTPN & TENBH) TP Đà Nẵng.