Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Vững vàng nơi chân sóng

Vững vàng nơi chân sóng
22/05/2020 09:00:00 - Hoạt động LL Công anHai mặt giáp sông, biển, Q. Sơn Trà những năm gần đây trở thành vùng trọng điểm du lịch của Đà Nẵng.