Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thành công nhờ biết lắng nghe dân

Thành công nhờ biết lắng nghe dân
12/06/2018 11:46:59 - Hoạt động LL Công anHai năm 2016, 2017, nhân dân và cán bộ xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) liên tiếp được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Phong trào mạnh nhờ biết dựa vào sức dân

Phong trào mạnh nhờ biết dựa vào sức dân
28/11/2017 09:54:48 - Hoạt động LL Công anPhường Thọ Quang là địa bàn ven biển nằm phía đông vịnh Đà Nẵng, có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), có  nhiều tiềm năng phát triển  kinh tế biển, cảng biển, du lịch và là  địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh của TP Đà Nẵng.