Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống trì trệ như chống dịch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chống trì trệ như chống dịch
09/05/2020 10:05:00 - Chính trịTại hội nghị giữa Thủ tướng với doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi kinh tế sáng 9-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Bây giờ là lúc bàn đến chính sách tăng tốc, chính sách đòn bẩy.