Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Sáp nhập nhưng... ngồi đâu?

Sáp nhập nhưng... ngồi đâu?
11/04/2019 11:25:39 - Thật hay đùa- NXD- Hai Quảng Nam đang bàn tới việc sáp nhập thôn/ khối phố được thực hiện trong tháng 3 vừa qua phải không?