Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới
21/10/2020 07:43:00 - Chính trịĐại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra từ ngày 20 đến 22-10-2020. 

Kỳ vọng một nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng một nhiệm kỳ mới
30/07/2015 07:20:00 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Hòa Vang giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững",...