Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

15 triệu người Việt phải tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép

15 triệu người Việt phải tiếp xúc với tiếng ồn vượt mức cho phép
22/07/2017 11:22:05 - Sức khỏeHiện nay, tại Việt Nam, ô nhiễm tiếng ồn ở các đô thị và khu công nghiệp đều vượt mức cho phép.