Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Càng giữ, rừng càng mất (!?)

Càng giữ, rừng càng mất (!?)
19/03/2020 14:20:30 - Bạn đọcĐó là nghịch lý đã và đang xảy ra trên các diện tích lâm nghiệp mà các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giao.