Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tìm kiếm giải pháp quản lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

Tìm kiếm giải pháp quản lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn
16/11/2019 18:00:00 - Bạn đọcQUẢNG NAM -  Tại thành phố Hội An, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Nước quốc tế Stockholm (SIWI) cùng các đối tác tổ chức hội thảo "Xây dựng nền tảng quản lý từ nguồn tới biển: Xử lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Việt Nam"

Tăng cường phối hợp quản lý hiệu quả lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

25/11/2016 09:31:47 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM- Ngày 24-11, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) thông qua sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng...