Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Phân bò từ nhà máy sữa TH True Milk "tấn công" người dân

Phân bò từ nhà máy sữa TH True Milk "tấn công" người dân
17/10/2013 10:23:05 - Bạn đọc(Cadn.com.vn) - Hồ chứa phân vỡ, hàng chục tấn phân bò từ trên cao "dội" xuống khiến cá chết nổi lềnh bềnh, hoa màu của dân bị "bón thúc"... mà chết,...