Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Xây dựng Hòa Khương thành xã môi trường

Xây dựng Hòa Khương thành xã môi trường
26/02/2020 18:00:00 - Đời sống - Gia đìnhĐÀ NẴNG- Sáng 25-2, Cơ quan Mặt trận - đoàn thể H. Hòa Vang phối hợp với xã Hòa Khương triển khai Chương trình phối hợp liên tịch xây dựng xã môi trường nhằm thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2020 của huyện: "Năm môi trường, trật tự đô thị và cải cách hành chính".