Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Định hình khung pháp luật thu hút vốn PPP cho cơ sở hạ tầng

Định hình khung pháp luật thu hút vốn PPP cho cơ sở hạ tầng
06/11/2019 14:47:05 - Việt Nam - Các nướcCác chuyên gia nhận định nếu Việt Nam xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công-tư sẽ tăng hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài vào mọi lĩnh vực kinh tế, đặc biệt để phát triển cơ sở hạ tầng.  

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Lo ngại về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Lo ngại về thu hút vốn đầu tư nước ngoài
23/05/2018 06:30:00 - Chính trịNgày 22-5, Quốc hội thảo luận ở tổ nhằm đánh giá  bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.