Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Đồng Lộc-trời xanh, hoa trắng

Đồng Lộc-trời xanh, hoa trắng
05/04/2019 12:05:24 - Văn hóa - Văn nghệTháng ba, con đường vào Ngã ba Đồng Lộc đầy nắng và hoa. Tôi đến đây lần thứ hai, và cũng như lần trước, khi chạm đến nơi 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc ngã xuống vào trưa 24-7-1968 trong  khi trú bom là lòng lại dâng lên cảm xúc lắng đọng, bồi hồi.

Nhớ khoảng trời xanh

Nhớ khoảng trời xanh
02/10/2018 09:32:31 - Tác giả - Tác phẩmSau 2 tập thơ "Chút lòng làm tin" (Nxb Văn Học - 2014) và Dòng sông gợi nhớ" (Nxb Đà Nẵng - 2016), tác giả Hồ Đức Minh chuẩn bị ra mắt tập thơ thứ 3: "Nhớ khoảng trời xanh".