Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

"Vàng tặc" trữ thuốc nổ

"Vàng tặc" trữ thuốc nổ
21/05/2019 10:34:06 - Tin tức mọi mặtNgoài việc khai thác vàng trái phép, Nguyễn Quế Đông (1981, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam) còn sử dụng trái phép vật liệu nổ với khối lượng lớn để khai thác vàng.