Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

113 phim tranh giải Cánh diều 2019

113 phim tranh giải Cánh diều 2019
02/04/2020 13:28:42 - Tác giả - Tác phẩmTheo thông tin của Hội Điện ảnh Việt Nam, giải Cánh diều 2019 nhận được sự tham gia của 113 phim và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh từ các đơn vị trên cả nước gửi về dự giải.