Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 2 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng

Tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng
30/11/2015 06:30:29 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Ngày 28-11, Tiểu ban Văn kiện họp tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội;...

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII: Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

24/10/2015 07:19:14 - Chính trị(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 23-10, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.