Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Tắm bùn trong… phố!

Tắm bùn trong… phố!
18/11/2014 09:19:00 - Địa chỉ cần đến(Cadn.com.vn) - Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc thiết kế một khu vực tắm bùn trong khuôn viên một khách sạn, dẫu đó là khách sạn 4 sao như khách sạn Galina ở Nha Trang (Khánh Hòa) cũng chẳng qua  là tô vẽ thêm sản phẩm.