Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Máu nhân tạo truyền cho mọi nhóm máu

Máu nhân tạo truyền cho mọi nhóm máu
04/10/2019 16:11:51 - Sức khỏeCác nhà nghiên cứu Đại học Y khoa Quốc phòng Nhật Bản đã thử nghiệm truyền máu nhân tạo trên cơ thể 10 con thỏ bị xuất huyết nghiêm trọng.