Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Thông tin về 06 ca mắc mới (BN842-847)

Thông tin về 06 ca mắc mới (BN842-847)
10/08/2020 18:18:57 - Sức khỏeTối ngày 10-8, Bộ Y tế công bố thông tin về 6 ca mắc mới, trong đó 01 Quảng Nam, 04 Đà Nẵng và 01 ca nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.