Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 3 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Những khuất tất phía sau bộ hồ sơ 3 lá (Kỳ cuối: Xử lý xây dựng nhà trái phép ở Liên Chiểu - không có vùng cấm)

Những khuất tất phía sau bộ hồ sơ 3 lá (Kỳ cuối: Xử lý xây dựng nhà trái phép ở Liên Chiểu - không có vùng cấm)
10/05/2018 20:00:00 - Bạn đọcCần nói rõ, không phải đến bây giờ Liên Chiểu mới “nóng” về tình trạng xây dựng trái phép.

Cưỡng chế... nửa vời!

Cưỡng chế...  nửa vời!
07/04/2015 11:08:24 - Thật hay đùa- NXD(Cadn.com.vn) - Làm vậy sao đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật được Tư chợ Cồn?

Khởi công xây dựng nhà cho phụ nữ nghèo

Khởi công xây dựng nhà cho phụ nữ nghèo
11/09/2014 18:15:38 - Hoạt động LL Công an(Cadn.com.vn) - Ngày 10-9-2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đà Nẵng (NN&PTNT CNĐN), Báo Công an TP Đà Nẵng và Hội Phụ Nữ Công an TPĐN đã phối hợp...