Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Cho thuê xe tự lái biến thành... xe tự chiếm!

Cho thuê xe tự lái biến thành... xe tự chiếm!
18/10/2019 08:10:15 - Tòa ánHễ gặp bất cứ bạn bè, chỗ quen biết, Lê Hoài Lộc (1992, trú đường Chi Lăng, TP Huế, TT-Huế) nói là đang cần ô-tô để hợp tác cho thuê xe tự lái, rồi ăn chia lợi nhuận.