Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Góp ý xuất bản sách Tiểu đoàn 3 mặt trận 44 Quảng Đà

26/10/2020 14:25:01 - Tác giả - Tác phẩmHội nghị góp ý diễn ra vào ngày 25-10 tại Hà Nội, tham gia đóng góp hoàn thiện báo cáo lên các cấp đề nghị tuyên dương danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 3 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.