Thứ sáu, 23/6/2017, 20:44 - Sự kiện
  arrow Chính trị  arrow Thời sự
KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐNDVN - 24 NĂM NGÀY HỘI QPTD (22-12):

Kiên định về chính trị để bảo vệ Tổ quốc
Cập nhật: Thứ bảy, 21/12/2013 - 11h39'

(Cadn.com.vn) - Với đặc điểm về địa lý, dân cư, đặc biệt là vị trí chiến lược của cả nước về quốc phòng, an ninh, Quân khu 5 là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Chúng khai thác, lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, những hạn chế yếu kém của hệ thống chính trị cơ sở, tiêu cực xã hội, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn để ráo riết tiến hành âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực đời sống. Trong đó, địch gia tăng và tập trung các hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, gieo rắc tâm lý ly khai trong đồng bào các dân tộc thiểu số, xúi giục các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; ra sức hậu thuẫn, dung dưỡng Tin Lành Đê-ga, truyền bá tà đạo Hà Mòn, âm mưu lập cái gọi là Nhà nước Tin lành Đê-ga ở Tây Nguyên…; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Tạ Nhân

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, địch tập trung công kích đường lối, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta. Thực hiện mưu đồ "phi chính trị hóa" quân đội, chúng dùng nhiều phương thức tinh vi, xảo quyệt, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, các loại sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm đồi trụy để tuyên truyền, lôi kéo nhằm thúc đẩy hình thành tư tưởng vị kỷ cá nhân, tâm lý sống thực dụng, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho cán bộ, chiến sĩ, CNVCQP, nhất là lớp trẻ dễ phai nhạt lý tưởng, mơ hồ về chính trị, dao động tư tưởng, thoái hóa đạo đức, lối sống, dẫn đến mất cảnh giác, mất niềm tin vào mục tiêu chiến đấu… tạo bước chuyển hóa làm suy yếu LLVT, sẵn sàng tạo cớ răn đe, can thiệp quân sự và xâm lược khi điều kiện chín muồi.

 Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình" của địch, LLVT Quân khu cần tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị; trước hết là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, CNVCQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ và luôn nêu cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng TSVM. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng; quán triệt và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2011-2015. Phát huy kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nhanh chóng khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, yếu kém; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chế độ làm việc, sinh hoạt; chấp hành triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, coi trọng hiệu quả; đấu tranh với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, tình trạng thoái hóa biến chất của số ít cán bộ, đảng viên… tạo nên nội lực, tăng sức đề kháng, phòng ngừa "tự chuyển hóa", "tự diễn biến". Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng kết hợp với các phong trào thi đua, cuộc vận động tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT Quân khu nhằm nâng cao nhận thức và xác định rõ niềm vinh dự, trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Tổ quốc, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong huấn luyện, rèn luyện, học tập, công tác.

Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực của các mô hình "Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân", "Mỗi tuần học một điều luật" để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt bí mật quân sự; phối hợp với địa phương xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, chống địch mua chuộc cài cắm móc nối. Luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa bàn đóng quân; phối hợp làm tốt công tác dân vận, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", tham gia có hiệu quả phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực giúp địa phương xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, sát cánh cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện sâu sắc và sinh động mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa LLVT Quân khu 5 và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ XHCN, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc.

CBCS Bộ CHQS TP Đà Nẵng tham gia khắc phục hậu quả do bão Nari gây ra.

LLVT Quân khu 5 đang triển khai đợt thi đua cao điểm "69 ngày lập công Quyết thắng" tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác còn lại của năm 2013 và chuẩn bị cho nhiệm vụ năm 2014. Đợt thi đua là dịp để các cơ quan, đơn vị và mỗi CBCS, CNVCQP trong LLVT Quân khu phát huy trách nhiệm chính trị, ý chí quyết thắng trong nhận thức và hành động cụ thể, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập QĐNDVN - 24 năm Ngày hội QPTD (22-12).

Thiếu tướng TẠ NHÂN  - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5

1818 lượt xem
Gửi bình luận của bạn
 Họ và tên :
  Địa chỉ Email :
Số điện thoại :
Địa chỉ :
Nội dung bình luận : 
 Mã xác nhận :
 
 Ký sự Trường Sa...
Bài cuối: Vững vàng nơi đầu sóng
Cập nhật: Thứ bảy, 10/6/2017 - 10h14'
Bài 3: Biển đảo là nhà
Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2017 - 13h24'
Bài 2: Nơi ấy là đảo xa
Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2017 - 9h23'
Bài 1: Hướng về Trường Sa
Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2017 - 12h19'
Cảm xúc Trường Sa
Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2017 - 11h20'
Ghi ở đảo Đá Đông A
Cập nhật: Thứ sáu, 2/6/2017 - 10h57'
 • Lãnh án vì “chạy án”
  Thứ sáu, 23/6/2017 - 15h28'
  (Cadn.com.vn) - Thấy con là Võ Thị Kim Anh bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, bà Phạm Thị Bê gặp Nguyễn Quốc Tiến (trú nhà số 3-Chế Lan Viên, Nha Trang, Khánh Hòa) nhờ chạy án.
 • Tái phạm
  Thứ sáu, 23/6/2017 - 16h46'
  (Cadn.com.vn) - Sáng 22-6, Đội Cảnh sát Ma túy CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) và CAX Hòa Tiến (H. Hòa Vang) triệu tập, kiểm tra số đối tượng đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
 • Tìm lại được mèo sau 12 năm
  Thứ sáu, 23/6/2017 - 13h42'
  (Cadn.com.vn) - 12 năm trước, George - con mèo cưng của Freda Watson lẻn ra khỏi nhà ở Winnipeg, Manitoba, Canada.
 • Thứ sáu, 23/6/2017 - 12h55'
  (Cadn.com.vn) - UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có kết luận chính thức nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lún, nứt đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi (gần khu Hòa Bình, trung tâm TP Đà Lạt) khiến 13 căn nhà bị nứt và hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. 

Ban Biên tập: Nguyễn Hải Thuận - Nguyễn Đức Nam - Nguyễn Quang Sang - Trần Thanh Đông
Giấy phép xuất bản số: 68/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 12-6-2015
Bản quyền thuộc về Báo Công an TP Đà Nẵng
Không được sao chép thông tin từ website này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được đồng ý chính thức bằng văn bản của Báo Công an thành phố Đà Nẵng

Cơ quan của Công an TP Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0236 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0236 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại Quảng Nam: 30B- Hùng Vương, TP Tam Kỳ- ĐT: 0235 2221777 
VPĐD tại TPHCM: 40C5- Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 0283 35113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 0968 707090
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 0238 3587107