Bế mạc Giải bóng đá tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ VII – 2016

Lễ bế mạc Giải bóng đá truyền thống tranh Cúp Báo Công an TP Đà Nẵng lần thứ VII – 2016