Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ dũng cảm cứu người đuối nước

Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ phát hiện một người bị đuối nước dưới dòng sông Nhuệ. Khoảng cách từ bờ ra đến chỗ người bị nạn khá xa, trong khi khoảng cách từ trên cầu xuống mặt nước cao hơn 20 mét, tình huống nguy cấp nên rất nhiều người dân có mặt đều lúng túng hô hoán, chưa biết xử trí như thế nào. Ngay lập tức, anh cởi bỏ giầy, quần áo dài lao mình xuống sông, bơi đến chỗ người bị nạn, kịp thời cứu sống nạn nhân.