TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Chung kết "Xe tăng hành tiến" Army Games 2020