Báo Công An Đà Nẵng

“ Anh Chí”… thời nay

Thứ bảy, 06/05/2023 08:21

Vì không thể di chuyển nên đôi bên xảy ra cự cãi. Sau một hồi “đấu võ mồm”, Truyền hành hung anh Phúc và dùng gạch ném vỡ kính chắn gió ô-tô. Hành vi của Truyền chẳng khác Chí Phèo chút nào.

M.T