Báo Công An Đà Nẵng

120 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo

Thứ năm, 04/08/2022 16:08
Đoàn viên Công Đoàn Hương Trà hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban tổ chức đã bố trí thời gian cụ thể nhằm không tập trung đông người trong một thời điểm. Qua khám sàng lọc các nhóm máu, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 79 đơn vị máu.

Xuân Trường