Báo Công An Đà Nẵng

140 tỷ đồng đầu tư 3 khu tái định cư tại Cam Lộ phục vụ Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ

Thứ năm, 08/06/2023 12:01

Theo đó, khu TĐC tại xã Cam Tuyền có mức đầu tư hơn 25,4 tỷ đồng; khu TĐC ở xã Cam Thủy kinh phí hơn 31,6 tỷ đồng và khu TĐC tại xã Cam Hiếu có tổng mức đầu tư 83 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các dự án là năm 2023, giao UBND H.Cam Lộ hoàn thành các thủ tục pháp lý đảm bảo điều kiện thực hiện các bước tiếp theo, triển khai dự án đáp ứng mục tiêu.

Được biết, Dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km. Cụ thể, H.Vĩnh Linh (14,25km), Gio Linh (11,9km) và Cam Lộ (6,38km) với hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhất tại H.Cam Lộ.

Bảo Hà