Báo Công An Đà Nẵng

200 cán bộ chủ chốt các sở ngành, địa phương được tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng

Thứ ba, 28/06/2022 15:39

Các đại biểu được báo cáo viên cung cấp, truyền đạt các chuyên đề Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, Nghị định số 106 ngày 6-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 02 ngày 2-12-2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP cùng các Thông tư, văn bản quy định chi tiết có liên quan khác của Bộ Quốc phòng… Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, việc nắm chắc Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết sẽ giúp thực thi đầy đủ thẩm quyền của BĐBP và các lực lượng liên quan, bởi vậy cần tích cực tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, nhân dân trong tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới.

Công Hạnh