Báo Công An Đà Nẵng

45 ngày cao điểm hoàn thành cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thứ hai, 22/05/2023 07:15
Quảng Trị mở đợt cao điểm hoàn thành cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực trong cấp CCCD, thu nhận 578.208 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,7%; 120.000 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, đạt 69,2% và kích hoạt thành công 34.927 tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2. Hiện vẫn còn hơn 23.000 công dân trong diện chưa được cấp CCCD gắn chíp và hơn 140.000 chỉ tiêu tài khoản định danh điện tử chưa được công dân đăng ký, kích hoạt. Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm; quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Yêu cầu 100% đoàn viên, thanh niên gương mẫu đi đầu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Đặc biệt, phát huy có hiệu quả vai trò của tổ công tác Đề án 06 cấp xã, cấp thôn và tổ công nghệ số cộng đồng trong quá trình thực hiện.

Bảo Hà