Báo Công An Đà Nẵng

70 học viên tham gia lớp tập huấn hô hát dân ca bài chòi năm 2022

Thứ sáu, 26/08/2022 15:56
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 9 ngày, các học viên được các nghệ sĩ Đoàn Ca kịch Quảng Nam giới thiệu, truyền đạt, hướng dẫn hô hát các làn điệu dân ca Quảng Nam, các làn điệu cơ bản của bài chòi, giới thiệu cách tổ chức hô hát bài chòi. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn quy trình hồ sơ, thủ tục thành lập nhóm/CLB bài chòi; cách tổ chức điều hành trò chơi hô hát Bài chòi…

QUYÊN QUYÊN