Báo Công An Đà Nẵng

797 doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không giải trình

Thứ tư, 17/08/2022 15:16

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Sở KH&ĐT, 797 doanh nghiệp này thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ 1 năm trở lên kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Ngoài ra, doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo; doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

HẢI QUỲNH